HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy của người dùng hiện tại trong Windows 7, tùy chọn nào sau đây cho phép đăng nhập vào tài khoản khác trên máy tính
Câu: 2 Tại sao RAM được coi là bốc hơi?
Câu: 3 Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo, trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên?
Câu: 4 Tổ hợp phím Ctrl + O trong Word có tác dụng như thế nào?
Câu: 5 Phím chức năng nào dưới đây có thể được chọn để thực hiện việc kiểm tra lỗi chính tả (spelling)?
Câu: 6 Sau khi copy, chọn Home/Clipboard/Paste/Paste Special chỉ mục Comments dùng để
Câu: 7 Thông thường trên một slide nên có tối đa bao nhiêu mục hoa thị?
Câu: 8 Sử dụng chức năng tìm kiếm của MS Windows, người sử dụng có thể
Câu: 9 Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn một ô tương ứng với hàng rồi
Câu: 10 Trong bảng tính MS Excel 2010, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, chọn
Câu: 11 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?
Câu: 12 Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:
Câu: 13 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 14 Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?
Câu: 15 Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?
Câu: 16  Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?
Câu: 17  Công dụng của phím Print Screen là gì?
Câu: 18 Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
Câu: 19 Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản :
Câu: 20 Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện
Câu: 21 Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:
Câu: 22 Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào sau đây:
Câu: 23 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử
Câu: 24  Trong hệ điều hành windows chức năng Disk Defragment gọi là?
Câu: 25 Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))