HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Các quốc gia cần làm gì để khuyến khích việc ứng dụng CNTT trong nông nghiệp?
Câu: 2 Để hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ ICT dễ tiếp cận hơn với nông thôn cần:
Câu: 3 Hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất có liên quan như thế nào với năng suất cây trồng?
Câu: 4 ICT đang tích hợp vào các dịch vụ tư vấn nông thôn qua các kênh:
Câu: 5 Vai trò của nghiên cứu trong nông nghiệp:
Câu: 6 Những rủi ro gây ra bởi các vấn đề như: sự không ổn định của giá cả nông sản, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống, tỷ giá hối đoái, hay việc không tuân thủ chất lượng hoặc tiêu chuẩn vệ sinh nông sản được xếp vào loại rủi ro nào?
Câu: 7 Mệnh đề nào dưới đây nói về tỷ lệ bản đồ?
Câu: 8 Một lớp các đối tượng dữ liệu trong tự nhiên có thể được hiển thị như một lớp (layer) trong GIS?
Câu: 9 Kết quả của truy vấn dữ liệu thuộc tính trong GIS sẽ trả về tập các các đối tượng đồ hoạ và các bản ghi thoả mãn điều kiện?
Câu: 10 Thực hiện truy vấn trên bảng dữ liệu thuộc tính sẽ bao gồm: một trường thuộc tính, giá trị truy vấn và thành phần nào còn thiếu dưới đây?
Câu: 11 Nếu bạn thay đổi tỷ lệ bản đồ Canada từ 1:1,000 thành 1:100,000, Canada sẽ hiển thị nhỏ hơn
Câu: 12 Hai mô hình dữ liệu chính được sử dụng trong GIS là vector và raster. Chọn phương án đúng nhất mô tả đặc trưng của mô hình dữ liệu RASTER?
Câu: 13 Tùy chọn kích thước đầu cọ của công cụ Brush có thể thiết lập được trong khoảng giá trị nào?
Câu: 14 Mã màu đỏ trong Photoshop được quy định là:
Câu: 15 Phát biểu nào sau đây là đúng khi muốn xóa 1 phần hình ảnh:
Câu: 16 Các sản phẩm thời kỳ đầu của thiết kế đồ họa được tìm thấy trên:
Câu: 17 Để lật đối xứng đối tượng ta chọn phương án nào:
Câu: 18 Khi thiết lập giá trị cho tham số resolution thông thường người ta sẽ lựa chọn giá trị bao nhiêu cho các sản phẩm được in ra:
Câu: 19 Đâu là câu lệnh để tạo ra màu nền cho web?
Câu: 20 Đâu là tag tạo ra chữ in đậm:
Câu: 21 Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng
Câu: 22 Tag nào tạo ra một danh sách lựa chọn?
Câu: 23 Thẻ <input type=”Submit”…> dùng để làm gì?
Câu: 24 Phương án nào để định nghĩa CSS theo kiểu Internal?
Câu: 25 Để áp dụng duy nhất cho 1 thẻ trên trang web thì bộ chọn Selector trong CSS là gì?