HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Những ký tự, chữ số nào được sử dụng để biểu diễn số nhị phân?
Câu: 2 Chỉ ra phát biểu đúng về Undo
Câu: 3 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 4 Tổ hợp phím Ctrl + O trong Word có tác dụng như thế nào?
Câu: 5 Trong chương trình MS Word 2010, nhóm Table nằm trên thẻ Ribbon nào?
Câu: 6 Các hiển thị Hậu trường (Backstage View) là gì?
Câu: 7 Sau khi copy, chọn Home/Clipboard/Paste/Paste Special chỉ mục Comments dùng để
Câu: 8 Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện
Câu: 9 Thông thường trên một slide nên có tối đa bao nhiêu mục hoa thị?
Câu: 10 Khái niệm nào gắn với sự kết nối các máy tính?
Câu: 11 Trên màn hình Desktop, khu vực nào bạn sẽ click để thay đổi ngày giờ hiện tại?
Câu: 12 Trong Excel hàm YEAR(date) trả về:
Câu: 13 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
Câu: 14 Trong bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là:
Câu: 15 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 16 Để trình chiếu một Slide hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 17 Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:
Câu: 18 Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
Câu: 19  Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?
Câu: 20 Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết
Câu: 21 Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:
Câu: 22 Máy tính là gi?
Câu: 23 Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?
Câu: 24 Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì?
Câu: 25 Địa chỉ B$3 là địa chỉ: