HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Phát biểu nào sau đây đúng nhất về hội tụ thiết bị?
Câu: 2 Hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất có liên quan như thế nào với năng suất cây trồng?
Câu: 3 Mạng cảm biến không dây (WSN) có thể được ứng dụng vào đâu?
Câu: 4 Những rủi ro gây ra bởi các vấn đề như: sự không ổn định của giá cả nông sản, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống, tỷ giá hối đoái, hay việc không tuân thủ chất lượng hoặc tiêu chuẩn vệ sinh nông sản được xếp vào loại rủi ro nào?
Câu: 5 ICT có vai trò như thế nào đối với bảo hiểm nông nghiệp?
Câu: 6 ICT có vai trò như thế nào trong việc đối phó với rủi ro nông nghiệp? (Chọn 2 đáp án).
Câu: 7 Một lớp các đối tượng dữ liệu trong tự nhiên có thể được hiển thị như một lớp (layer) trong GIS?
Câu: 8 Truy vấn thuộc tính nào dưới đây sẽ giúp chọn ra các cửa hàng bán lẻ có doanh thu hàng năm ít nhất $1.000.000
Câu: 9 Điều gì dưới đây là đúng khi truy vấn?
Câu: 10 Phát biểu nào là đúng trong mô hình dữ liệu Vector
Câu: 11 Đường giao thông nên là kiểu dữ liệu nào sau đây?
Câu: 12 Hai mô hình dữ liệu chính được sử dụng trong GIS là vector và raster. Chọn phương án đúng nhất mô tả đặc trưng của mô hình dữ liệu VECTOR?
Câu: 13 Linear Gradinet để tô màu theo dạng
Câu: 14 Sử dụng công cụ Paint Bucket để:
Câu: 15 Mã màu đỏ trong Photoshop được quy định là:
Câu: 16 Đơn vị đo kích thước tập tin được sắp xếp từ lớn đến nhỏ là:
Câu: 17 Công cụ Move Tool có tác dụng:
Câu: 18 Để bật/tắt thanh cộng cụ ta chọn phương án nào?
Câu: 19 Đâu là tag tạo ra tiêu đề của website mà có kích cỡ lớn nhất.
Câu: 20 Câu lệnh nào để khi click chuột vào một liên kết thì sẽ hiện kết quả sang cửa sổ mới?
Câu: 21 Tag nào tạo ra một danh sách lựa chọn?
Câu: 22 Thuộc tính nào sau đâu để thay đổi lề trái của một phần tử?
Câu: 23 Trong CSS, để ngăn cách giữa các thuộc tính ta dùng:
Câu: 24 Để áp dụng duy nhất cho 1 thẻ trên trang web thì bộ chọn Selector trong CSS là gì?
Câu: 25 Từ HTML là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây: