HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ôn luyện thi chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành

Câu: 1 Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi xem xét cách tốt nhất để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông giá cả phải chăng ở các nước đang phát triển, cần thực hiện:
Câu: 2 Hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất có liên quan như thế nào với năng suất cây trồng?
Câu: 3 Mạng cảm biến không dây (WSN) là gì?
Câu: 4 Để giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp những thông tin nào dưới đây là quan trọng nhất?
Câu: 5 ICT có vai trò như thế nào đối với bảo hiểm nông nghiệp?
Câu: 6 ICT có vai trò như thế nào trong việc đối phó với rủi ro nông nghiệp? (Chọn 2 đáp án).
Câu: 7 Có hai kiểu dữ liệu mà GIS lưu trữ là dữ liệu đồ hoạ (features) và dữ liệu thuộc tính (attributes)?
Câu: 8 Mệnh đề nào dưới đây nói về tỷ lệ bản đồ?
Câu: 9 Khi bạn muốn tìm các vị trí của khách hàng có nằm trong khu vực bạn chọn, bạn phải thực hiện chọn lớp chứa các đối tượng đồ hoạ mà bạn muốn chọn (lớp khách hàng) và lớp chứa các đối tượng liên quan (lớp khu vực). Điều gì đang được nói tới?
Câu: 10 Lập bản đồ mức độ phì nhiêu đất của một cánh đồng từ một tập các điểm lấy mẫu đất cần sử dụng cách thức nào dưới đây?
Câu: 11 Mô hình dữ liệu Raster cho chính xác về vị trí và đường biên
Câu: 12 Hai mô hình dữ liệu chính được sử dụng trong GIS là vector và raster. Chọn phương án đúng nhất mô tả đặc trưng của mô hình dữ liệu RASTER?
Câu: 13 Để ẩn hoặc hiện thanh công cụ và các bảng làm việc ta dùng phím tắt nào
Câu: 14 Chế độ màu CMYK trong đó với K là màu nào dưới đây
Câu: 15 Mã màu đỏ trong Photoshop được quy định là:
Câu: 16 Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Shift sẽ cho kết quả:
Câu: 17 Để tạo hiệu ứng đổ bóng ta chọn chức năng nào sau đây:
Câu: 18 Người được mệnh danh là cha đẻ của thiết kế đồ họa hiện đại là:
Câu: 19 Tập tin HTML có phần mở rộng là gì ?
Câu: 20 Đâu là tag để xuống dòng trong web?
Câu: 21 Thuộc tính nào định nghĩa CSS theo kiểu inline?
Câu: 22 Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <p> ?
Câu: 23 Trong thẻ tạo liên kết trang của HTML để chỉ ra đường dẫn đến trang Web được liên kết ta dùng thuộc tính
Câu: 24 Để áp dụng duy nhất cho 1 thẻ trên trang web thì bộ chọn Selector trong CSS là gì?
Câu: 25 Từ HTML là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây: