HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo, trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên?
Câu: 2 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 3 Trong chương trình MS Word 2010, nhóm Table nằm trên thẻ Ribbon nào?
Câu: 4 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
Câu: 5 Phương pháp nào bạn có thể sử dụng để tạo bản trình chiếu mới?
Câu: 6 Khái niệm nào gắn với sự kết nối các máy tính?
Câu: 7 Nếu bạn sử dụng 1 cụm từ làm thuật ngữ tìm kiếm, điều nào dưới đây là đúng?
Câu: 8 Định dạng .DOC là định dạng của chương trình nào?
Câu: 9 Trong MS Excel 2010, để xóa một Sheet (trang tính) trong một WorkBook đang mở ta chọn cách nào dưới đây?
Câu: 10 Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save?
Câu: 11 Trong bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là:
Câu: 12 Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:
Câu: 13 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 14 Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ?
Câu: 15 Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 16 Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?
Câu: 17  Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?
Câu: 18  Công dụng của phím Print Screen là gì?
Câu: 19 Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
Câu: 20 Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:
Câu: 21 Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:
Câu: 22 Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào sau đây:
Câu: 23  Trong hệ điều hành windows chức năng Disk Defragment gọi là?
Câu: 24 Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))
Câu: 25 Trong bảng tính Excel, các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối: