HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy của người dùng hiện tại trong Windows 7, tùy chọn nào sau đây cho phép đăng nhập vào tài khoản khác trên máy tính
Câu: 2 Những ký tự, chữ số nào được sử dụng để biểu diễn số nhị phân?
Câu: 3 Tổ hợp phím Ctrl + O trong Word có tác dụng như thế nào?
Câu: 4 Chức năng Footnote được sử dụng để làm gì?
Câu: 5 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
Câu: 6 Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện
Câu: 7 Khái niệm nào gắn với sự kết nối các máy tính?
Câu: 8 Driver là gì?
Câu: 9 Trong MS Excel 2010, để xóa một Sheet (trang tính) trong một WorkBook đang mở ta chọn cách nào dưới đây?
Câu: 10 Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save?
Câu: 11 Trong bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là:
Câu: 12 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 13 Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:
Câu: 14 Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ?
Câu: 15 Để trình chiếu một Slide hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 16 Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
Câu: 17 Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?
Câu: 18 Câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
Câu: 19 Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào sau đây:
Câu: 20 Máy tính là gi?
Câu: 21 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử
Câu: 22 Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?
Câu: 23 Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì?
Câu: 24 Trong powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng
Câu: 25 Địa chỉ B$3 là địa chỉ: