HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ôn luyện thi chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành

Câu: 1 Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp?
Câu: 2 Dịch vụ nào dưới đây có thể là ứng dụng của ICT trong nông nghiệp?
Câu: 3 Ngày nay Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp do:
Câu: 4 Công nghệ cảm biến nitơ được sử dụng để:
Câu: 5 ICT đang tích hợp vào các dịch vụ tư vấn nông thôn qua các kênh:
Câu: 6 Những rủi ro gây ra bởi các vấn đề như: sự không ổn định của giá cả nông sản, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống, tỷ giá hối đoái, hay việc không tuân thủ chất lượng hoặc tiêu chuẩn vệ sinh nông sản được xếp vào loại rủi ro nào?
Câu: 7 Mệnh đề nào dưới đây nói về tỷ lệ bản đồ?
Câu: 8 Cấu trúc cơ bản của raster là?
Câu: 9 Giả sử bạn có một lớp về vùng ôi nhiễm và một lớp các thửa đất của dân cư, bạn muốn biết những thửa đất nào nằm trong vùng ôi nhiễm, bạn cần phải thực hiện kỹ thuật GIS nào dưới đây?
Câu: 10 Xác định vị trí thích hợp nhất cho việc xây dựng bệnh viện mới là một ví dụ của phân tích không giang?
Câu: 11 Đường giao thông nên là kiểu dữ liệu nào sau đây?
Câu: 12 Dùng một lớp bản đồ để biểu diễn các cột chữa cháy, vậy lớp đó nên dùng kiểu dữ liệu dạng gì thì thích hợp nhất
Câu: 13 Để bật/tắt thanh cộng cụ ta chọn phương án nào?
Câu: 14 Chế độ màu CMYK trong đó với K là màu nào dưới đây
Câu: 15 Phát biểu nào sau đây sai về Crop Tool:
Câu: 16 Tùy chọn kích thước đầu cọ của công cụ Brush có thể thiết lập được trong khoảng giá trị nào?
Câu: 17 Phát biểu nào sau đây là đúng khi thao tác đến chức năng cân bằng màu sắc Color Balance :
Câu: 18 Đơn vị đo kích thước tập tin được sắp xếp từ lớn đến nhỏ là:
Câu: 19 Tập tin HTML có phần mở rộng là gì ?
Câu: 20 Đâu là tag tạo ra chữ in đậm:
Câu: 21 Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng:
Câu: 22 Đâu là tag tạo ra gạch chân chữ:
Câu: 23 Phương án nào để định nghĩa CSS theo kiểu Internal?
Câu: 24 Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <p> ?
Câu: 25 Để truy cập vào các Website trên Internet, người sử dụng cần cài đặt phần mềm nào trên máy tính?