HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Khóa Excel Cơ Bản

Câu: 1 Chương trình nào bảo vệ máy tính chống lại các chương trình độc hại có thể xâm nhập hệ thống máy tính của bạn?
Câu: 2 Sắp xếp các đơn vị đo thông tin theo thứ tự tăng dần: A-Bit, B-Byte, C-Kilobyte, D-Terabyte, E-Gigabyte, F-Megabyte, G-Petabyte
Câu: 3 Sau khi hệ điều hành được nâng cấp, một số phần mềm báo lỗi khi sử dụng hoặc không thể sử dụng được nữa. Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng
Câu: 4 Loại bộ nhớ nào mà cả SRAM và DRAM đều mất tất cả dữ liệu khi chúng tắt nguồn
Câu: 5 Tổ hợp phím nào được sử dụng để chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh trong phần mềm Unikey?
Câu: 6 Hộp chứa máy tính còn được gọi là gì?
Câu: 7 Điều gì xảy ra khi một máy tính được đặt trong chế độ Sleep
Câu: 8 Chính sách nhóm thường được áp dụng cho đối tượng nào?
Câu: 9 Để lựa chọn các thư mục và tập tin liền kề nhau, ta sử dụng phím trái chuột kết hợp với phím nào sau đây?
Câu: 10 Cách tổ chức thư mục và tập tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:
Câu: 11 Phát biểu nào dưới đây bạn không thể thực hiện được với MS-WORD?
Câu: 12 Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới, ta phải thực hiện thao tác nào sau đây?
Câu: 13 Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần, ta phải thực hiện các thao tác nào?
Câu: 14 Trong soạn thảo MS Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là
Câu: 15 Trong MS Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản?
Câu: 16 Điểm nằm góc dưới bên phải của ô của MS Excel có tác dụng gì?
Câu: 17 Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung “06KT5A0012”. Để lấy ra từ nội dung trong ô F8 chữ “KT5A” ta sử dụng công thức nào?
Câu: 18 Trong bảng tính MS Excel 2010, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thỏa mãn một điều kiện cho trước
Câu: 19 Trong bảng tính MS Excel, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện
Câu: 20 Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả
Câu: 21 Trong khi thiết kế một bài trình diễn, thực hiện thao tác Home-> New Slide là để:
Câu: 22 PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng vào mục nào?
Câu: 23 Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím
Câu: 24 Khi nào bạn thêm các ghi chú vào bản trình chiếu, bạn có thể sử dụng chúng như thế nào?
Câu: 25 Sau khi thiết kế xong một bài trình diễn, do số lượng slide quá nhiều, nếu người dúng muốn in 6 slides trên 1 trang ta thực hiện lệnh nào sau đây?