HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Những ký tự, chữ số nào được sử dụng để biểu diễn số nhị phân?
Câu: 2 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 3 Phím chức năng nào dưới đây có thể được chọn để thực hiện việc kiểm tra lỗi chính tả (spelling)?
Câu: 4 Khi bạn đã có chọn gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ nào sau đây được áp dụng?
Câu: 5 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
Câu: 6 Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện
Câu: 7 Phương pháp nào bạn có thể sử dụng để tạo bản trình chiếu mới?
Câu: 8 Khi nào bạn có thể muốn thiết lập nguồn để ở chế độ Sleep là thích hợp nhất?
Câu: 9 Trên màn hình Desktop, khu vực nào bạn sẽ click để thay đổi ngày giờ hiện tại?
Câu: 10 Để bảo vệ các thành phần vật lý của máy tính, ta không nên
Câu: 11 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
Câu: 12 Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 13 Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:
Câu: 14 Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 15 Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
Câu: 16 Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?
Câu: 17 Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết
Câu: 18 Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản :
Câu: 19 Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:
Câu: 20 Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào sau đây:
Câu: 21 Máy tính là gi?
Câu: 22  Trong hệ điều hành windows chức năng Disk Defragment gọi là?
Câu: 23 Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì?
Câu: 24 Trong powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng
Câu: 25 Trong bảng tính Excel, các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối: