HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Khóa Excel Cơ Bản

Câu: 1 Các đường mạch điện tử liên kết các thiết bị khác nhau với nhau được gọi là gì?
Câu: 2 Sắp xếp các đơn vị đo thông tin theo thứ tự tăng dần: A-Bit, B-Byte, C-Kilobyte, D-Terabyte, E-Gigabyte, F-Megabyte, G-Petabyte
Câu: 3 Sau khi hệ điều hành được nâng cấp, một số phần mềm báo lỗi khi sử dụng hoặc không thể sử dụng được nữa. Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng
Câu: 4 Loại bộ nhớ nào mà cả SRAM và DRAM đều mất tất cả dữ liệu khi chúng tắt nguồn
Câu: 5 Để thực hiện các phần mềm đồ họa, chơi game đồ họa, người dùng cần nâng cấp máy tính của mình với thiết bị nào sau đây?
Câu: 6 Thành phần của máy tính nào sau đây chịu được nguy hại do từ tính
Câu: 7 Trong các nhóm sản phẩm dưới đây, nhóm nào là các hệ điều hành:
Câu: 8 Thư viện trong Windows Explorer là gì?
Câu: 9 Mã chương trình cho phép thiết bị ngoại vi ghép nối với máy tính được gọi là gì
Câu: 10 Phần mềm Unikey không cung cấp tính năng nào sau đây?
Câu: 11 Chỉ ra định nghĩa đúng về bản cập nhật Service Pack
Câu: 12 Tập tin nào chứa thông tin về một cấu hình hệ thống tại một thời điểm cụ thể?
Câu: 13 Để lựa chọn các thư mục và tập tin liền kề nhau, ta sử dụng phím trái chuột kết hợp với phím nào sau đây?
Câu: 14 Muốn làm xuất hiện hộp Header and Footer thì ta phải nhấp chuột lên thực đơn lệnh nào sau đây?
Câu: 15 Để soạn một văn bản mới có nội dung gần giống với văn bản đã có trên máy tính, cách làm nào sau đây là hiệu quả nhất?
Câu: 16 Microsoft Word cho phép đánh dấu các từ tiếng Anh viết sai chính tả, làm thế nào để bật tính năng đó?
Câu: 17 Điểm nằm góc dưới bên phải của ô của MS Excel có tác dụng gì?
Câu: 18 Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung “06KT5A0012”. Để lấy ra từ nội dung trong ô F8 chữ “KT5A” ta sử dụng công thức nào?
Câu: 19 Ô Name Box (trên thanh thước) có công dụng gì?
Câu: 20 Trong Powerpoint có thể tạo một bản trình diễn mới từ:
Câu: 21 PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng vào mục nào?
Câu: 22 Tại sao bạn muốn tạo bản handout?
Câu: 23 Phát biểu nào đúng nhất với thuật ngữ Spam?
Câu: 24 Để truy cập vào một trang Web chúng ta cần phải biết:
Câu: 25 Để chuyển đổi các địa chỉ dạng chữ (VD: www.google.com) thành các địa chỉ dạng số (VD: 14.162.146.129), người ta sử dụng gì?