HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy của người dùng hiện tại trong Windows 7, tùy chọn nào sau đây cho phép đăng nhập vào tài khoản khác trên máy tính
Câu: 2 Tại sao RAM được coi là bốc hơi?
Câu: 3 Tổ hợp phím Ctrl + O trong Word có tác dụng như thế nào?
Câu: 4 Tên của thanh công cụ nằm ngay trên Ribbon trong một chương trình Microsoft Office là gì?
Câu: 5 Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự?
Câu: 6 Các hiển thị Hậu trường (Backstage View) là gì?
Câu: 7 Sau khi copy, chọn Home/Clipboard/Paste/Paste Special chỉ mục Comments dùng để
Câu: 8 Phương pháp nào bạn có thể sử dụng để tạo bản trình chiếu mới?
Câu: 9 Chức năng thêm các ghi chú vào bản trình chiếu để
Câu: 10 Nếu bạn sử dụng 1 cụm từ làm thuật ngữ tìm kiếm, điều nào dưới đây là đúng?
Câu: 11 Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn một ô tương ứng với hàng rồi
Câu: 12 Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save?
Câu: 13 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?
Câu: 14 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
Câu: 15 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 16 Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 17 Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:
Câu: 18 Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 19 Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?
Câu: 20 Câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
Câu: 21 Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện
Câu: 22 Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:
Câu: 23 Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?
Câu: 24 Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))
Câu: 25 Trong powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng