HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Khóa Excel Cơ Bản

Câu: 1 Các đường mạch điện tử liên kết các thiết bị khác nhau với nhau được gọi là gì?
Câu: 2 Tùy chọn nào là các thiết lập hệ thống và phần cứng để quản lý về việc sử dụng nguồn năng lượng cho máy tính
Câu: 3 Hai bên tham gia vào EULA là?
Câu: 4 Sắp xếp các đơn vị đo thông tin theo thứ tự tăng dần: A-Bit, B-Byte, C-Kilobyte, D-Terabyte, E-Gigabyte, F-Megabyte, G-Petabyte
Câu: 5 Loại bộ nhớ nào mà cả SRAM và DRAM đều mất tất cả dữ liệu khi chúng tắt nguồn
Câu: 6 Để thực hiện các phần mềm đồ họa, chơi game đồ họa, người dùng cần nâng cấp máy tính của mình với thiết bị nào sau đây?
Câu: 7 Tổ hợp phím nào được sử dụng để chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh trong phần mềm Unikey?
Câu: 8 Thư viện trong Windows Explorer là gì?
Câu: 9 Mã chương trình cho phép thiết bị ngoại vi ghép nối với máy tính được gọi là gì
Câu: 10 Điều gì xảy ra khi một máy tính được đặt trong chế độ Sleep
Câu: 11 Tùy chọn nào sau đây có thể được truy cập thông qua Ease of Access?
Câu: 12 Chính sách nhóm thường được áp dụng cho đối tượng nào?
Câu: 13 Cách tổ chức thư mục và tập tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:
Câu: 14 Trong hộp thoại File/Page Setup, khung Margins, mục Mirror Margins dùng để làm gì?
Câu: 15 Chương trình MS Word 2007 có cho phép lưu file theo định dạng PDF không?
Câu: 16 Trong MS Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản?
Câu: 17 Hàm MAX(8, 29, -11, 33, -51) cho kết quả
Câu: 18 Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi gì?
Câu: 19 Ô Name Box (trên thanh thước) có công dụng gì?
Câu: 20 Tùy chọn nào dưới đây là tập hợp các thành tố của PowerPoint Presentation?
Câu: 21 Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím
Câu: 22 Một tập tin có chứa phong cách đã được tạo trước đó và có thể được sử dụng cho 1 bài thuyết trình được gọi là gì?
Câu: 23 Mạng diện rộng WAN là viết tắt của cụm từ nào sau đây?
Câu: 24 Hai hay nhiều LAN kết nối với nhau sử dụng đường truyền của các nhà cung cấp dịch vụ công cộng sẽ tạo ra loại mạng nào?
Câu: 25 Để truy cập vào một trang Web chúng ta cần phải biết: