HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi trong Excel – Trung tâm Tin học VNUA

Phím tắt không bao giờ là thừa thãi trong Excel – Trung tâm Tin học VNUA

Phím tắt không bao giờ là thừa thãi trong Excel – Cùng save lại nào!

Phím tắt không bao giờ là thừa thãi trong Excel – Trung tâm Tin học VNUA

Dưới đây là 1 trong những phím tắt mà mình thường xuyên dùng nhất (tất nhiên là không kể mấy phím tắt như Ctrl + C hay Ctrl + V nhá)

Hôm nay mình chia sẻ lên đây để xem có ai cùng thói quen với mình không nào?

EXCEL:
 Thành thạo các thao tác định dạng bảng tính
 Nắm vững TẤT TẦN TẬT các hàm tính toán cũng như các câu lệnh thông dụng
 Thuộc lòng các nhóm phím tắt để tăng tốc xử lý công việc
 Vẽ biểu đồ, báo cáo chuyên nghiệp
 Biết cách sử dụng MACRO và lập trình VBA giúp xử lý dữ liệu và tự động hóa một số thao tác nhằm nâng cao tối đa năng suất công việc.

“Nếu như Ngoại ngữ giúp bạn có được 8 điểm của nhà tuyển dụng thì kỹ năng Tin Học Văn Phòng chính là yếu tố còn lại giúp bạn có được 10 điểm trọn vẹn”
Chỉ sau 1 cú click, trọn bộ kiến thức đã nằm gọn trong tay bạn: http://tinyurl.com/mos28vitc

Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi
Phím tắt không bao giờ là thừa thãi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Phím tắt không bao giờ là thừa thãi trong Excel – Cùng save lại nào!

Bài viết liên quan:

Chuẩn đầu ra CNTT đối với sinh viên mức cơ bản

Chuẩn đầu ra CNTT đối với sinh viên mức ứng dụng chuyên

Chuẩn hóa trình độ CNTT đối với công chức viên chức và người lao động.

Chuẩn đầu ra CNTT Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2 bình luận về “Phím tắt không bao giờ là thừa thãi trong Excel – Trung tâm Tin học VNUA”

Bình luận đã đóng.

VITC