HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
Những phím tắt hữu hiệu sử dụng trong excel

Những phím tắt hữu hiệu sử dụng trong excel

Sau đây Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ đưa ra một số phím tắt sử dụng trong Excel ngay cả khi bạn không sử dụng chuột bạn vẫn có thể làm excel một cách nhanh và linh hoạt

= Bắt đầu một công thức

Alt + = Chèn công thức AutoSum

Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô

Ctrl + ; Cập nhật ngày tháng

Ctrl + ’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + 5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

Ctrl + 9 Ẩn dòng

Ctrl + A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức

Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, không đậm

Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl + Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng

Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn

Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng

Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

 

Ctrl + Shift + – Bỏ đường viền

Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + % Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngoài

Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn)

Ctrl + Shift + : Nhập thời gian

Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức

Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

Ctrl+K Chèn một Hyperlink

ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

F3 Dán một tên đã đặt trong công thức

F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm

F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn

Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

3 bình luận về “Những phím tắt hữu hiệu sử dụng trong excel”

  1. Pingback: buy generic viagra

Bình luận đã đóng.

VITC