HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
Những mẹo sử dụng Microsoft Power Point cơ bản

Những mẹo sử dụng Microsoft Power Point cơ bản

1.Sử dụng các mẫu Power Point cơ bản của Microsoft:

Các mẫu có sẵn này đã được định nghĩa font chữ, căn lề, số trang và ngày tháng,..

Cách chọn các template này như sau: từ menu của Microsoft Power Point chọn Design sẽ xuất hiện các mẫu thiết kế có sẵn và ta có thể chọn bất kỳ mẫu nào nếu hợp với nội dung trình bày của ta.

– Additional Design Templates: Đây là chức năng cho phép ta thêm các template vào thư viện template sẵn có của PowerPoint. Các template này ta có thể download trên mạng internet hoặc copy từ máy tính khác

– Design Templates on Microsoft Office Online: Chức năng này cho phép ta tìm và lấy thêm các mẫu PowerPoint nữa trên website của Microsoft.

2.Sử dụng các hiệu ứng Animation:

Một bài thuyết trình tốt ngoài việc có các hình ảnh minh họa thì việc mô tả các quy trình bằng các chuyển động, âm thanh (được gọi là Animation) cũng có tác dụng rất tốt cho người xem.

Để thiết lập một đối tượng trong Silde của ta có thể chuyển động hoạt hình theo ý muốn. Bạn trỏ phải vào đối tượng đó Chọn Custom Animation.

Bên tay phải màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại để ta có thể thêm các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng này. Ấn nút Add Effect Chọn các hiệu ứng bạn muốn.

3.Chèn các đoạn video, ảnh,… vào Slide:

Nếu bạn muốn trình diễn một đoạn video trong bài thuyết trình của mình thì làm theo cách sau: Từ menu Insert của Power Point chọn Movies and Sounds rồi chọn Movie from file. Từ đây chúng ta có thể chọn video nào bạn muốn chèn vào Slide.

Cách chèn ảnh, âm thanh vào Slide tương tự như trên.

4. Sử dụng phím tắt:

– Chuyển đổi chữ hoa chữ thường nhanh: Bôi đen những ký tự cần chuyển đổi và nhấn đồng thời Shift+F3.

– Tắt màn hình trình diễn tạm thời: Ấn phím B – Màn hình đen. Ấn lại phím B – Màn hình trở về bình thường. Tương tự ấn phím W – Màn hình trắng. Ấn lại phím W – Màn hình trở về bình thường.

– Ấn phím F5 để bắt đầu trình diễn Slide. Muốn trình diễn Slide hiện tại, ấn đồng thời Shift+F5.

– Để quay về Slide đầu tiên: Ấn 1 + Enter.

– Để nhảy tới Slide nào đó: Ấn số slide cần nhảy tới + Enter.

Tự học Powerpoint: Những mẹo để sử dụng Powerpoint chuyên nghiệp

CÁC PHÍM TẮT HỮU DỤNG TRONG POWERPOINT

Bình luận đã đóng.

VITC