HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Những điều cần biết về chuẩn đầu ra tin học

Những điều cần biết về chuẩn đầu ra Tin học.

Những quy định chung về chuẩn đầu ra Tin học

I-Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 • Sinh viên bậc đại học hệ chính quy từ K62 và không chính quy tuyển sinh từ năm học 2017-2018, không bao gồm sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc nhóm nghành Máy tính và CNTT, không bao gồm sinh vên  nghành CNTT của Học viện. Mỗi sinh viên cần đạt tối thiểu 6 tín chỉ Tin học hoặc hai môn trong  kỳ thi chuẩn đầu ra Tin học của Học viện .
 • Đối với sinh viên K62 của các khoa  CN thực phẩm, Kế toán, QL đất đai, Sư phạm và Ngoại Ngữ, Thủy sản mà trong CTĐT  chưa có học phần tin học cơ bản thì chỉ cần đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức Ứng dụng chuyên ngành ( đạt 2/5 học phần mức ứng dụng chuyên nghành ngoài CTĐT) hoặc đạt môn Ứng dụng CNTT chuyên nghành trong kỳ thi chuẩn đầu ra Tin học.

II-Điều kiện đạt chuẩn đầu ra Tin học

Sinh viên thuộc đối tượng áp dụng phải đạt Chuẩn đầu ra Tin học gồm mức cơ bản và mức ứng dụng chuyên ngành.

 1. Đối với chuẩn đầu ra mức cơ bản sinh viên cần đạt những điều kiện sau:
  • Đạt điểm học phần 5.5 trở lên một trong những học phần sau: Tin học đại cương ( TH01009 ), Tin học ứng dụng( RQ01007 ), Máy tính UD trong NN( THE02001)
  • Có một trong những chứng chỉ Tin học : chứng chỉ tin học quốc tế IC3, chứng chỉ quốc tế ICDL, hoặc chứng chỉ quốc gia  Ứng dụng CNTT cơ bản do Học viện tổ chức thi và sát hạch. Hoặc có chứng chỉ MOS của 3 môn khác nhau( Word,Excel, PowerPoint  )
  • Đạt điểm trung bình lý thuyết từ  trở lên môn Ứng dụng CNTT cơ bản trong kỳ thi chuẩn đầu ra Tin học của Học viện

2. Đối với chuẩn đầu ra tin học mức Ứng dụng chuyên ngành cần những điều kiện sau:

  • Đạt điểm 5.5 trở lên của hai trong những học phần sau: CNTT ứng dụng trong Nông nghiệp( ITC03001), CNTT ứng dụng trong Kinh tế – Xã hội( ITC03002), thiết kế đồ họa máy tính ( ICT03004), Phát triển ứng dụng web(ITC03005).
  • Đạt điểm trung bình cộng lý thuyết và thực hành 5.5 trở lên môn ứng dụng CNTT chuyên ngành trong kì thi chuẩn đầu ra.

III- XÉT MIỄN HỌC, MIẾN THI VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM.

Sinh viên có bằng chứng chỉ Tin học được xét quy đổi điểm như sau: 

 1. Chứng chỉ  ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao tương đương với học phần Tin học đại cương và Tin học ứng dụng
 2. Chứng chỉ IC3 tương đương với học phần Tin học đại cương, Tin học ứng dụng và Máy tính ứng dụng trong nông nghiệp.
 3. Chứng chỉ quốc tế MOS( Đạt tối thiểu 2/4) tương đương với học phần Tin học ứng dụng và Máy tính ứng dụng trong NN.

Trường hợp sinh viên đã qua mà đạt điểm D trở lên thì không được quy đổi điểm.

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ CHẨN ĐẦU RA TIN HỌC

1.Thời điểm xét

Trước 7-10 ngày so với đợt xét điều kiện tốt nghiệp.

2. Xếp loại chứng chỉ:

Điểm trung bình chung( ĐTBC ) của để xếp loại từng mức được tính quy đổi từ hệ 10 sang hệ 4 để  xếp loại. ĐTBC được tính bằng trung bình cộng của điểm học phần, điểm thi chuẩn đầu ra của Học viện hoặc quy đổi từ chứng chỉ tương ứng với học phần.

Kết quả xếp loại được căn cứ vào ĐTBC như sau:

  • Loại xuất sắc    : ĐTBC từ 3.6-4.0
  • Loại giỏi            :ĐTBC từ 3.2-3.59
  • Loại khá:           :ĐTBC từ 2.6-3.19
  • Loại Trung bình :ĐTBC từ 2.0-2.59

3. Xét và cấp chứng chỉ:

Trước mỗi đợt xét trung tâm tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt chuẩn( bao gồm điểm tích lũy học phần, đơn xin xét và bản sao công chứng của chứng  chỉ được quy đổi…..)

Sau  khi có kết quả của đợt xét Trung tâm sẽ in chứng chỉ theo mẫu đã được phê duyệt của Học viện và cấp cho sinh viên.

Trường hợp sinh viên bị mất chứng chỉ sẽ chỉ được xác nhận mà không được cấp lại chứng chỉ.

⇒ Có thể bạn quan tâm: IC3 là gì? Những điều cần biết về IC3.

Facebook trung tâm: https://www.facebook.com/vitc.vnua/

VITC