HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Lịch dự kiến khai giảng

Để phục vụ cho nhu cầu học và ôn thi chuẩn đầu ra tin học của Học viện. Trung tâm tin học dự kiến khai giảng một số lớp học IC3, MOS, UDCNTT cơ bản:

Lịch khai giảng dự kiến

Nếu bạn quan tâm có thể liên hệ : P307- Trung tâm tin học- Khu làm việc các Khoa , Viện, Trung Tâm.

Sđt : 024.666.28.602 – Hotline: 0961.174.239

Fb: https://www.facebook.com/vitc.vnua/

Bạn đang thắc mắc về việc quy đổi điểm chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra có thể tham khảo: Những điều cần biết về chuẩn đầu ra tin học

VITC