HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

IC3 là gì? Những điều cần biết về IC3.

IC3 là gì?

IC3(Digital Litercacy Certification) là một chứng chỉ tin học về khả năng sử dụng máy tính và internet của quốc tế được cấp bởi tổ chức Certiport của Hoa Kỳ.

IC3 phản ánh đầy đủ về mọi kỹ năng sử dụng máy tính và internet cần thiết  trong mọi lĩnh vực học tập,  nghề nghiệp.

Những điều cần biết về IC3.

Cấu trúc bài thi IC3:

Một bài thi IC3 gồm ba phần thi:

Phần 1-Máy tính căn bản: Bao gồm những kiến thức cơ bản về phần cứng và phần mềm, cách phát hiện  và sửa những lỗi máy tính cơ bản.

Phần 2-Các ứng dụng chính: Gồm các kỹ năng sử dụng bộ phần mềm của Microsoft Office: Word, Powerpoint, Excel, Access

 Phần 3-Cuộc sống trực tuyến: Gồm  các kỹ năng sử dụng Internet: tìm kiếm, lưu thông tin.

Thời gian sử dụng chứng chỉ: Vĩnh viễn.

Lợi ích của việc học IC3.

  • Giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng máy tính và bộ phần mềm của Microsoft Office
  • Thuận lợi hơn trong công việc và giúp bạn có cơ hộ cao hơn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên môn.

Vì vậy việc sở hữu chứng chỉ tin học  là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với bạn. Nó mang lại cho bạn nhiều lợi thế trong học tập, công việc. Và giúp bạn có cơ hội cao hơn trong công việc tương lại của bạn.

Hiện nay Trung tâm tin học có mở các lớp đào tạo, ôn luyện và tổ chức thi cấp chứng chỉ IC3 theo chuẩn quốc tế.

⇒ bạn có thể tham khảo các lớp học: Lịch khai giảng & Lịch học

Bạn có thể quan tâm:NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VÀ BÀI THI MOS

VITC