HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Các loại chứng chỉ tin học được đào tạo tại Trung tâm

1.Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin

♦ Giới thiệu : Chứng chỉ UDCNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD và ĐT cấp nhằm  xác nhận trình đô, năng lực sử dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT  quy định tại thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

Theo công văn số 4623/SGD&ĐT-VP ngày 12/12/2016 và Quyết định số 4257/QĐ-HVN ngày 21/2/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp, đại diện là Trung tâm Tin học là đơn vị  đáp ứng đụ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng với hai trình độ cơ bản và nâng cao.

♦Mục đích: Chứng chỉ ứng dụng CNTT phục vụ cho việc hoàn thiện hồ sơ thi công chức, viên chức vào các cơ quan nhà nước. Hoặc chứng chỉ UDCNTT nâng cao để phục vụ cho việc nâng ngạch, chuyển ngạch.

Mẫu chứng chỉ được cấp

mẫu chứng chỉ UDCNTT

2.Chứng chỉ MOS

♦Giới thiệu : MOS( Microsoft Office Specialist)- Là bài thi đánh giá kĩ năng tin học văn phòng phổ biến nhất  hiện nay trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi hàng năm trên thế giới với hơn 150 quốc gia.

MOS được cấp bởi Microsoft.

♦ Mẫu chứng chỉ được cấp: 

 

♦Mục đích:  Phục vụ cho việc hoàn thiện hồ sơ xin việc tại các doanh nghiệp tư nhân

3. Chứng chỉ IC3

Giới thiệu: IC3 là một trong nhưng chứng chỉ uy tín về kỹ năng sửu dụng máy tính, phần mềm ứng dụng và Internet quốc tế. IC3 được cấp bởi tổ chức Certiport của Hoa Kỳ.

IC3 là chứng chỉ tin học quốc tế chuẩn đầu ra đáp ứng đủ kỹ năng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Mẫu chứng chỉ được cấp:

♦ Mục đích: IC3 phục vụ cho việc hoàn thiện hồ sơ xin việc cả nhà nước và tư nhân.

⇒Có thể bạn quan tâm:

 IC3 là gì? Những điều cần biết về IC3.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VÀ BÀI THI MOS

Những điều cần biết về chuẩn đầu ra tin học

Viết một bình luận

VITC