HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Giảng viên

Giảng viên Trung tâm

Tiến sĩ: Phạm Quang Dũng

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ quốc tế như IC3, MOS, chứng chỉ nội bộ như UDCNTTCB, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Bucaret, Rumani.
 • Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thạc sĩ: Hoàng Thị Hà

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS, chứng chỉ quốc tế IC3, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nôị
 • Kỹ sư ngành Toán tin ứng dụng Đại học Bách khoa Hà Nội

Thạc sĩ: Vũ Thị Lưu

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sĩ công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Kỹ sư tin học Đại học Nông nghiệp Hà Nộ

Thạc sĩ: Lê Thị Nhung

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS, chứng chỉ quốc tế IC3, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Cử nhân ngành Toán – Tin ứng dụng, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thạc sĩ: Đỗ Thị Nhâm

 • Giảng viên chuyên giảng dạy các lớp ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Kỹ sư Tin học Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

2 bình luận về “Giảng viên”

 1. Pingback: viagra samples usa

Bình luận đã đóng.

VITC