HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC MIỄN PHÍ KHÓA TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DO HỌC VIỆN CẤP NĂM 2018

STT Họ và tên Mã SV Lớp
1 Phạm Thị Thu Huệ 634210 K63QTKDT
2 Giàng Thị Lan 632411 K63KHCTT
3 Nguyễn Thị Hoài Thương 637433 K63CNSHE
4 Trương Thị Lan Anh 636002 K63CNSTHA
5 Nguyễn Ngọc Long Bảo 632007 K63BVTVA
6 Hà Văn Biên 636005 K63CNSTHA
7 Nguyễn Trung Đức 639015 K63CNA
8 Đào Thị Hiền 636013 K63CNSTHA
9 Phạm Minh Hoàng 639217 K63CNC
10 Nông Thị Lành 635408 K63KTTCE
11 Nguyễn Thị Linh 635303 K63KTNNE
12 Trương Mỹ Loan 639038 K63CNA
13 Nguyễn Văn Long 639041 K63CNA
14 Trịnh Phương Nam 639046 K63CNA
15 Đào Đức Toàn 639069 K63CNA
16 Lê Trần Linh Trang 635418 K63KTTCE
17 Nguyễn Thu Vân 636053 K63CNSTHA
18 Hoàng Bảo Việt 632087 K63BVTVA
19 Nguyễn Đức Anh 638508 K63KTCKA
20 Nguyễn Linh Đan 636719 K63KDTPA
21 Vũ Minh Đức 637919 K63CNTTP
22 Nguyễn Thị Thu Hà 631824 K63TYK
23 Nguyễn Quang Hải 634728 K63KTC
24 Văn Minh Hiếu 637629 K63CNTTA
25 Trần Ngọc Hưng 638232 K63CNKTOA
26 Nguyễn Thúy Hường 637735 K63CNTTB
27 Nguyễn Văn Huy 638427 K63CNKTOC
28 Nguyễn Ngọc Khang 637834 K63CNTTC
29 Phạm Ngô Kỳ 639826 K63KHMTB
30 Nguyễn Thị Kiều Loan 637742 K63CNTTB
31 Chử Ngọc Long 637939 K63CNTTP
32 Lê Dương Nam 638842 K63KTDIB
33 Nguyễn Viết Nam 634846 K63KTD
34 Tạ Thị Ngọc Nga 630218 K63ENGB
35 Phạm Quỳnh Nga 635052 K63KTF
36 Nguyễn Doãn Quân 637064 K63CNSHA
37 Lê Anh Quân 637756 K63CNTTB
38 Nguyễn Thị Sinh 637759 K63CNTTB
39 Nguyễn Ngọc Thiện 630860 K63QLDDA
40 Nguyễn Quang Trường 638464 K63CNKTOC
41 Trần Đình Tú 637771 K63CNTTB
42 Nguyễn Tiến Tú 638170 K63CNCDTB
43 Phạm Thanh Tùng 633193 K63KEA
44 Hoàng Minh Yến 634781 K63KTC
45 Dương Tiến Phong 631363 K63TYD
46 Trương Hồng Thành 634961 K63KTE
47 Nguyễn Thị Việt Anh 633605 K63KEF
48 Nguyễn Hùng Dũng 632310 K63KHCTB
49 Nguyễn Bích Hạnh 637819 K63CNTTC
50 Lê Thị Hương 636132 K63CNTPA
51 Khoàng Hương Quỳnh 635513 K63PTNTA
52 Trương Công Tân 634957 K63KTE
53 Đỗ Thu Quyên 634158 K63QTKDC

Để đăng ký học, sinh viên mang theo 02 ảnh thẻ 3×4 (hoặc 4×6) và 1 CMTND photo + GCN Học bổng tới Văn phòng Trung tâm để đăng ký.

Địa chỉ: Phòng 306 – Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm – HVNNVN.

SĐT: 024.666.28.620; 0961.174.239

Email: vitc.vnua@gmail.com; vitc@vnua.edu.vn

6 bình luận về “DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC MIỄN PHÍ KHÓA TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DO HỌC VIỆN CẤP NĂM 2018”

  1. Pingback: cialis 10mg

Bình luận đã đóng.

VITC