HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách sinh viên dự thi Olympic Tin học cấp Học viện 2019 – MS Word

Xem thêm:

DS Dự thi Word: 

http://vitc.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-du-thi-olympic-tin-hoc-cap-hoc-vien-2019/

DS Dự thi Power Point: 

http://vitc.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-du-thi-olympic-tin-hoc-cap-hoc-vien-2019-ms-power-point/

DS Dự thi Excel: 

http://vitc.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-du-thi-olympic-tin-hoc-cap-hoc-vien-2019-ms-excel/

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
ĐOÀN THANH NIÊN – KHOA CNTT
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI OLYMPIC TIN HỌC CẤP HỌC VIỆN 2019
Môn thi: Microsoft WORD 2013
Phòng thi: THCNTT01 (tầng 3 Nhà Hành chính)
Giờ thi: 8h00 Chủ nhật, 3/3/2019
Stt Họ đệm Tên MSV Lớp Ngày sinh Khoa Ghi chú
1 Đặng Hoàng Anh 605145 K60CTH Cơ Điện
2 Kim Minh Anh 639503 K63NTTS 25-01-2000 Thủy Sản
3 Lê Hữu Tuấn Anh 620117 K62CNP Chăn Nuôi
4 Nguyễn Mai Anh 620453 K62CNSHE CNSH
5 Nguyễn Quỳnh Anh 623425 K62TYF Thú Y
6 Nguyễn Thị Lan Anh 620611 K62CNSHE CNSH
7 Nguyễn Thị Lan Anh 633405 K63KED 24-06-2000 KE&QTKD
8 Nguyễn Thị Tâm Anh 614176 K61HTD Cơ Điện
9 Tô Thị Hải Anh 612611 K61PTNTP 22-11-1998 KT&PTNT
10 Trương Thị Lan Anh 636002 K63CNSTHA 05-04-2000 CNTP
11 Uông Thị Lan Anh 604941 K60BVTVA Nông Học
12 Võ Thị Anh 601267 K60QLTT CNTT
13 Đinh Ngọc Ánh 635403 K63KTTCE 14-09-2000 KT&PTNT
14 Nguyễn Đức Cảnh 639810 K63KHMTB 19-05-2000 Môi Trường
15 Nguyễn Trần Cảnh 637606 K63CNTTA CNTT
16 Đậu Linh Chi 620434 K62CNSHA CNSH
17 Hoàng Bá Chiến 612054 K61KTNNB KT&PTNT
18 Trần Thị Cương 612458 K61PTNTP 20-04-1998 KT&PTNT
19 Trần Văn Đại 637617 K63CNTTA CNTT
20 Nguyễn Hoàng Đăng 631913 K63TYL Thú Y
21 Ngô Quang Đạt 623477 K62TYF Thú Y
22 Nguyễn Thành Đạt 620468 K62CNSHA CNSH
23 Mùng Đức Điệp 613972 K61XHH 08-12-1998 LLCT&XH
24 Nguyễn Thị Thu Dinh 634509 K63KTA 29-09-2000 KT&PTNT
25 Lý A Dờ 622208 K62KTA 25-06-1998 KT&PTNT
26 Đỗ Văn Đức 637216 K63CNSHC CNSH
27 Lê Anh Đức 634623 K63KTB 18-02-2000 KT&PTNT
28 Phan Văn Đức 612570 K61NTTS 10-10-1998 Thủy Sản
29 Trần Văn Đức 621945 K62KHMTA 08-05-1999 Môi Trường
30 Dương Ngọc Dung 612463 K61KTNE 30-08-1998 KT&PTNT
31 Vi Thị Dung 621219 K62ENGB 03-09-1999 SPNN
32 Vũ Tiến Dũng 620571 K62CNSHE CNSH
33 Nguyễn Thị Thùy Dương 611583 K61KHCTA Nông Học
34 Trần Khánh Dương 622557 K62BHTS 28-11-1999 Thủy Sản
35 Vũ Thị Mỹ Duyên K61CNSHE CNSH
36 Nguyễn Thị Hà Giang 637125 K63CNSHB CNSH
37 Tạ Thị Hương Giang 621579 K62KEKTP 04-11-1999 KE&QTKD
38 Lê Hồng Hải 634822 K63KTTCE 07-01-2000 KT&PTNT
39 Nguyễn Thị Hằng 621658 K62KEKTP 08-10-1999 KE&QTKD
40 Tống Thị Hằng 604966 K60KHCTT Nông Học
41 Phùng Xuân Hiệp 620191 K62CNSHE CNSH
42 Nguyễn Minh Hiếu 613983 K61XHH 07-06-1998 LLCT&XH
43 Nguyễn Thị Hồng Hoa 636625 K63CNTPF 27-01-2000 CNTP
44 Mai Như Hoài 622646 K62QLBDS 24-11-1999 QLDD
45 Nguyễn Như Hoàng 622289 K62KTDTA Cơ Điện
46 Đỗ Thị Hồng 636238 K63CNTPB 18-04-2000 CNTP
47 Nguyễn Thị Hợp 623113 K62TYC Thú Y
48 Nguyễn Thị Huệ 611990 K61KTNE 05-09-1998 KT&PTNT
49 Đinh Thị Hương 636633 K63CNTPF 26-11-2000 CNTP
50 Ngô Thị Thu Hương 621240 K62ENGB 08-03-1999 SPNN
51 Nguyễn Thị Hương 611919 K61KHMTB 01-01-1998 Môi Trường
52 Vũ Ngọc Hương 620392 K62CNSHE CNSH
53 Phạm Thị Hường 621136 K62CNPM CNTT
54 Bùi Ngọc Huy 610397 K61CNP Chăn Nuôi
55 Nguyễn Bá Huy 636629 K63CNTPF 20-12-1999 CNTP
Danh sách có: 55 sinh viên
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI OLYMPIC TIN HỌC CẤP HỌC VIỆN 2019
Môn thi: Microsoft WORD 2013
Phòng thi: THCNTT06 (tầng 3 Nhà Hành chính)
Giờ thi: 8h00 Chủ nhật, 3/3/2019
Stt Họ đệm Tên MSV Lớp Ngày sinh Khoa Ghi chú
56 Hà Thị Khánh Huyền 620761 K62CNTPA 05-07-1999 CNTP
57 Hoàng Thị Minh Huyền 612758 K61QLDDB 11-01-1998 QLDD
58 Nguyễn Thị Thanh Huyền 605612 K60QLDDE 20-11-1997 QLDD
59 Nguyễn Thị Thu Huyền 635407 K63KTTCE 04-08-2000 KT&PTNT
60 Phạm Thị Thanh Huyền 621597 K62-KEKT 28-10-1999 KE&QTKD
61 Phan Thị Thanh Huyền 611927 K61KHMTB 11-09-1998 Môi Trường
62 Trần Thị Khánh Huyền 620759 K62QLTP 12-09-1999 CNTP
63 Hoàng Ngọc Kiên 632553 K63NTTS 05-08-1996 Thủy Sản
64 Phạm Trung Kiên 621075 K62CNPMP CNTT
65 Vương Thị Lan 611294 K61MMT CNTT
66 Lê Thị Liên 611506 K61KEKTP 20-08-1998 KE&QTKD
67 Hồ Thị Thùy Linh 612080 K61KTNE 15-06-1998 KT&PTNT
68 Nguyễn Thị Linh 612003 K61KTDT 23-08-1998 KT&PTNT
69 Trần Nhật Linh 612404 K61KTNE 29-11-1998 KT&PTNT
70 Trịnh Huyền Linh 600577 K60CNTYC Chăn Nuôi
71 Vũ Phương Linh 631545 K63TYF Thú Y
72 Cao Văn Lĩnh 613994 K61XHH 01-02-1998 LLCT&XH
73 Nguyễn Viết Lộc 637643 K63CNTTA CNTT
74 Ngô Hoàng Long 637244 K63CNSHC CNSH
75 Nguyễn Thị Ngọc Mai 612006 K61KTA 27-09-1998 KT&PTNT
76 Nguyễn Thị Thu Na 612494 K61KTNE 08-04-1998 KT&PTNT
77 Mùi Thị Nga 634147 K63KED 05-01-2000 KE&QTKD
78 Bùi Thị Ánh Nguyệt 620608 K62CNSHC CNSH
79 Đặng Thị Phương Nhung 620792 K62CNTPA 14-11-1999 CNTP
80 Hán Thị Tuyết Nhung 620328 K62CNTYB Chăn Nuôi
81 Dương Thị Hằng Ny 636653 K63CNTPF 02-04-2000 CNTP
82 Lê Ngọc Phúc K61CNSHE CNSH
83 Nguyễn Thị Hồng Phúc 620619 K62CNSHE CNSH
84 Bùi Thị Thanh Phương 612858 K61QLDDC 09-10-1998 QLDD
85 Đỗ Thị Minh Phương 623444 K62TYF Thú Y
86 Đỗ Đình Quân 638743 K63KTDTA Cơ Điện
87 Trương Thị Lan Quỳnh 621809 K62KHCTA Nông Học
88 Tạ Viết Sáng 611635 K61GICT Nông Học
89 Dương Hồng Sơn 614221 K61NTTS 27-05-1998 Thủy Sản
90 Nông Thu Sương 602132 K60KHCTT Nông Học
91 Đào Huy Thái 630857 K63QLDDA 06-05-2000 QLDD
92 Viên Tất Thắng 614270 K61XHH 28-10-1995 LLCT&XH
93 Nguyễn Khoa Việt Thanh 638359 K63CNKTOB Cơ Điện
94 Trần Duy Thành 631686 K63TYG Thú Y
95 Vàng Trung Thành 603424 K60PTNTA 24-11-1996 KT&PTNT
96 Dương Thu Thảo 612101 K61PTNTP 27-05-1998 KT&PTNT
97 Nguyễn Thạch Thảo 631380 K63TYD Thú Y
98 Trần Phương Thảo 620541 K62CNSHB CNSH
99 Nguyễn Thị Thoa 638752 K63KDTIA Cơ Điện
100 Hoàng Thị Hồng Thơm 612428 K61KTNNA KT&PTNT
Danh sách có: 45 sinh viên
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI OLYMPIC TIN HỌC CẤP HỌC VIỆN 2019
Môn thi: Microsoft WORD 2013
Phòng thi: THCNTT07 (ND211)
Giờ thi: 8h00 Chủ nhật, 3/3/2019
Stt Họ đệm Tên MSV Lớp Ngày sinh Khoa Ghi chú
101 Lê Minh Thông 639844 K63KHMTB 15-07-2000 Môi Trường
102 Chu Khánh Thư 600065 K60BVTVA Nông Học
103 Trịnh Thương Thương 604818 K60TYG Thú Y
104 Lê Thị Thúy 612108 K61KTA 26-01-1998 KT&PTNT
105 Thạch Đăng Toàn 621914 K62KHMTA 01-01-1999 Môi Trường
106 Nguyễn Thị Thu Trà 612433 K61KTNNA KT&PTNT
107 Cù Thị Trang 610980 K61CNTPA 29-07-1998 CNTP
108 Nguyễn Thị Trang 610685 K61CNSHB CNSH
109 Trần Thị Trang 603765 K60QLDDC 15-05-1997 QLDD
110 Trương Quỳnh Trang 631606 K63TYF Thú Y
111 Hoàng Minh Trường 604906 K60XHH 20-12-1997 LLCT&XH
112 Phạm Xuân Trường 622548 K61BHTS 21-09-1998 Thủy Sản
113 Phùng Anh Tuấn 602975 K61HTDA Cơ Điện
114 Nguyễn Đăng Tường 612171 K61KTDT 14-02-1998 KT&PTNT
115 Lê Thị Tuyết 610065 K61BVTVA Nông Học
116 Nguyễn Thị Tuyết 635520 K63PTNTP 25-06-2000 KT&PTNT
117 Nguyễn Thị Tuyết 596765 K59CTH Cơ Điện
118 Nguyễn Thu Uyên 610236 K61CNTYA Chăn Nuôi
119 Bùi Quang Việt 612173 K61KTDT 23-03-1998 KT&PTNT
120 Nông Thị Vui 596767 K59CTH Cơ Điện
121 Nguyễn Hải Yến 612444 K61KTNNA KT&PTNT
122 Tạ Thị Hồng Yến 612968 K61QTKDA 11-04-1998 KE&QTKD
123 Ngô Thúy Anh 611460 K61KEKTP Kế toán và QTKD
124 Nguyễn Thị Thu Dinh 634509 Kta Kinh tế và PTNT
125 Bùi Thị Mỹ Duyên 620383 K62CNSHP Công nghệ sinh học
126 Bùi Thị Hải 612138 K61KTA Kinh tế và PTNT
127 Trịnh Huyền Linh 600577 K60cntyc Chăn nuôi
128 Nguyễn Minh Phương 604030 K60 QTM Kế toán và QTKD
129 Nguyễn Thị Phương Thảo 604043 K60QTM Kế toán và QTKD
130 Nguyễn Đình Trường 620430 K62CNSHP Công nghệ sinh học
131 Nguyễn Thị Vy 613211 K61TYA Thú y
Danh sách có: 31 sinh viên

Bình luận đã đóng.

VITC