HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH HỌC VIÊN VITC ĐẠT CHỨNG CHỈ MOS QUỐC TẾ THÁNG 10/2018

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ NGHỀ NGHIỆP ĐẠT CC
1 Nguyễn Hoài Mai Anh 03-08-96 HVNN Sinh viên E
2 Lê Thị Hồng Ngát 02-01-97 HVNN Sinh viên W, E
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07-08-97 HVNN Sinh viên W, E

3 bình luận về “DANH SÁCH HỌC VIÊN VITC ĐẠT CHỨNG CHỈ MOS QUỐC TẾ THÁNG 10/2018”

Bình luận đã đóng.

VITC