HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 19/01/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Phạm Thị Hiền Anh 17/07/2000 Hải Phòng
2 Trần Thị Dung 11/07/1973 Hải Phòng
3 Phạm Thị  Hà 08/10/1978 Hải Phòng
4 Nguyễn Mạnh Hiếu 26/06/1984 Hải Phòng
5 Lê Thị Hoa 18/10/1991 Hải Phòng
6 Nguyễn Khánh Hoà 03/04/1995 Hải Phòng
7 Lưu Trung Hữu 13/04/1980 Hải Phòng
8 Nguyễn Thị  Lan 04/09/2001 Thanh Hóa
9 Trịnh Thị hải Lý 25/01/1972 Hải Phòng
10 Đỗ Thị Minh Lý 04/01/1987 Hải Phòng
11 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 22/02/1997 Hải Phòng
12 Hoàng Văn Nguyên 10/11/1976 Hải Phòng
13 Hà Thị Núi 03/01/1993 Phú Thọ
14 Nguyễn Minh Quang 29/06/1969 Hải Phòng
15 Lê Ngọc Quang 23/03/1970 Hải Phòng
16 Nguyễn Văn Tài 22/05/1986 Hải Phòng
17 Lê Văn Thiện 23/09/1980 Hải Phòng
18 Lê Thị Thịnh 28/03/1994 Hải Phòng
19 Khúc Thị Mai Thương 10/12/1971 Hải Phòng
20 Đặng Thị Thuỳ Trang 19/12/2001 Hải Phòng
21 Hoàng Thị Trang 09/07/1991 Hải Phòng
22 Vũ Thị Uyên 01/09/1976 Hải Phòng
23 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/10/2001 Hải Phòng
24 Nguyễn Thị Vân 16/10/2001 Hải Dương
25 Nguyễn Thị Yến 06/09/1977 Hải Phòng

4 bình luận về “Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 19/01/2020”

Bình luận đã đóng.

VITC