HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Thị Mến 17/10/1989 Thuận Thành
2 Cam Thị Thu Hà 20/01/1997 Gia Lâm – Hà Nội
3 Nguyễn Thị Thu Trà 30/08/1998 Hát Môn – Phúc Thọ – Hà Nội
4 Lê Phương Phương 11/07/1999 Bắc Ninh
5 Trần Anh Quang 05/02/1998 Yên Bình – Yên Bái
6 Trần Thị Trang 06/10/1994 Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình

1 bình luận về “Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020”

Bình luận đã đóng.

VITC