HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 08/01/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Đinh Thị Duyên 09/01/1998 Gia Hòa – Gia Viễn – Ninh Bình
2 Trần Thị Thảnh 27/01/1987 Ninh Giang – Hải Dương
3 Lô Thanh Trường 28/11/1997 Nghệ An
4 Phạm Thị Hồng Vân 08/12/1977 Hà Nội

1 bình luận về “Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 08/01/2020”

Bình luận đã đóng.

VITC