HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 06/2018

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Đỗ Trường Giang 06/12/1978 Gang Thép – TP. Thái Nguyên – T. Thái Nguyên
2 Bùi Văn Hiện 10/01/1967 Trùng Khánh – Gia Lộc – Hải Dương
3 Phạm Minh Hiểu 29/12/1978 Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh
4 Nguyễn Thị Hòa 02/03/1995 Cát Thành – Trực Ninh – Nam Định
5 Nguyễn Thị Bảo Hòa 24/08/1975 Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
6 Bế Ngọc Huế 02/05/1996 Thanh Nhật – Hạ Lang – Cao Bằng
7 Phạm Gia Khánh 16/05/1995 Đồng Tĩnh – Tam Dương – Vĩnh Phúc
8 Hoàng Thị Ngọc Linh 13/03/1997 Phụng Thượng – Phúc Thọ – Hà Nội
9 Đặng Thị Nhung 28/10/1995 Ngũ Phúc – Kim Thành – Hải Dương
10 Mã Thị Thắm 28/02/1993 Thanh Nhật – Hạ Lang – Cao Bằng
11 Cao Đức Thành 26/06/1978 Phụng Công – Văn Giang – Hưng Yên
12 Bùi Thị Trang 13/09/1996 Thụy Dương – Thái Thụy – Thái Bình

1 bình luận về “DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 06/2018”

Bình luận đã đóng.

VITC