HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 05/01/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Hoàng Thu Hương 16/10/1997 Phú Xuyên – Hà Nội
2 Trịnh Thị Khánh Linh 22/06/1997 Điền Lư – Bá Thước – Thanh Hóa
3 Vũ Thị Thúy Ly 07/02/1997 Lâm Thao – Lương Tài – Bắc Ninh
4 Đoàn Thị Phương Ngân 30/09/1997 Gia Hòa – Gia Lộc – Hải Dương
5 Lê Thu  Thảo 11/12/1996 Trung Kênh – Lương Tài – Bắc Ninh
6 Nguyễn Thị Phương Lan 19/07/1982 Thanh Miện – Hải Dương
VITC