HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB NGÀY THI 26/09/2017

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Thị Lan Anh 11/12/1982 Cao Thành – Ứng Hòa – Hà Nội
2 Nguyễn Văn Dung 12/05/1955 Nghĩa Dân – Kim Động – Hưng Yên
3 Ngô Thị Dung 30/11/1979 Đồng Nguyên – Từ Sơn – Bắc Ninh
4 Cao Việt 21/10/1970 Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
5 Trần Thị Lệ 08/10/1974 Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
6 Đỗ Thị Đức Hạnh 20/01/1973 Đồng Du – Bình Lục – Hà Nam
7 Nguyễn Thọ Hoàng 22/11/1984 Hà Nội
8 Nguyễn Đức Hùng 16/10/1980 Lê Lợi – Bắc Giang – Bắc Giang
9 Hoàng Thị Hương 20/09/1977 Phùng Xá – Cẩm Khê – Phú Thọ
10 Nguyễn Thị Thu Hương 29/10/1981 Đông Thọ – Yên Phong – Bắc Ninh
11 Phan Thị Thanh Huyền 09/06/1977 Xuân Viên – Nghi Xuân – Hà Tĩnh
12 Nguyễn Thị Lịch 12/12/1978 An Châu – Nam Sách – Hải Dương
13 Cấn Băng Ngàn 14/12/2017 Phụng Thượng – Phúc Thọ – Hà Nội
14 Lê Thủy Ngân 26/08/1990 Đông Hiếu – Nghĩa Đàn – Nghệ An
15 Trần Tiến Phát 19/05/1995 Hải Phong – Hải Hậu – Nam Định
16 Đỗ Thị Phượng 22/05/1974 Yên Thường – Gia Lâm – Hà Nội
17 Nguyễn Thị Bích Thuận 06/05/1984 Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội

9 bình luận về “DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB NGÀY THI 26/09/2017”

Bình luận đã đóng.

VITC