HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB NGÀY THI 21/12/2017

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Vi Tuấn Anh 20/10/1996 TT Thanh Ba – Thanh Ba – Phú Thọ
2 Bùi Nguyên Hạnh 18/11/1986 Đặng Sơn – Đô Lương – Nghệ An
3 Nguyễn Thị Hồng 14/11/1996 Liêm Tiết – Thanh Liêm – Hà Nam
4 Đào Thị Thùy Linh 25/01/1986 Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

10 bình luận về “DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB NGÀY THI 21/12/2017”

  1. Pingback: viagra coupons

Bình luận đã đóng.

VITC