HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB NGÀY THI 03/12/2017

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Thị Hương Giang 11/10/1980 Bình Sơn – Lục Nam – Bắc Giang
2 Nguyễn Hương Giang 23/03/1995 Hoa Sơn – Ứng Hòa – Hà Nội
3 Hoàng Thị Thu Hậu 29/02/1996 Đồng Lương – Cẩm Khê – Phú Thọ
4 Đậu Thị Thanh Hiền 09/04/1996 Quỳnh Trang – Hoàng Mai – Nghệ An
5 Trần Hiệp 28/03/1976 Xuân Huy – Lâm Thao – Phú Thọ
6 Nguyễn Thị Huyền 07/08/1985 Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội
7 Quyền Thị Lan Phương 22/03/1980 Gia Lâm – Hà Nội
8 Nguyễn Thị Diệu Phương 22/08/1975 Xuân Phương – Từ Liêm – Hà Nội
9 Hoàng Thị Mai Tuyết 25/11/1996 Hà Châu – Hà Trung – Thanh Hóa

5 bình luận về “DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB NGÀY THI 03/12/2017”

  1. Pingback: levitra or viagra

Bình luận đã đóng.

VITC