HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 THÁNG 12/2017

STT HỌ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ NGHỀ NGHIỆP
1 Trần Thị Hương 1996 Khoa Kinh tế Sinh viên
2 Nguyễn Thanh Huyền 1995 Khoa kế toán Sinh viên
3 Vũ Thùy Linh 1996 Khoa Kinh tế Sinh viên
4 Nguyễn Thị Phượng 1996 Khoa Kinh tế Sinh viên
5 Ngô Hữu Thắng 1996 Khoa Công nghệ thực phẩm Sinh viên
6 Vũ Lê Thanh Thủy 1995 Khoa Kế toán Sinh viên
7 Đỗ Thành Trung 1996 Khoa Công nghệ sinh học Sinh viên
8 Sùng Khánh Vân 1998 Khoa Kinh tế Sinh viên

10 bình luận về “DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 THÁNG 12/2017”

  1. Pingback: cheap viagra
  2. Pingback: viagra jelly
  3. Pingback: levitra or viagra

Bình luận đã đóng.

VITC