Menu
Danh sách học viên đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày thi 02/04/2019

Danh sách học viên đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày thi 02/04/2019

TT MÔ ĐUN Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Xử lý văn bản nâng cao – Sử dụng bảng tính nâng cao – Thiết kế đồ họa hai chiều Nguyễn Việt Tùng 11/11/1994 Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh

Viết một bình luận

VITC