HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày thi 23/03/2019

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày thi 23/03/2019

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Thị Minh Anh 10/02/1992 Việt Đoàn – Tiên Du – Bắc Ninh
2 Lô Ngọc Diễn 05/10/1996 Hưng Đạo – Hòa An – Cao Bằng
3 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/01/1996 Phú Thị – Gia Lâm – Hà Nội
4 Bùi Thị Duyên 25/12/1996 TT. Quốc Oai – Quốc Oai – Hà Nội
5 Nguyễn Văn Giang 21/10/1973 Phú Lâm – Tiên Du – Bắc Ninh
6 Phạm Thị Hằng 09/09/1995 Hợp Hòa – Tuyên Quang
7 Trần Danh Hùng 18/04/1978 Thái Bảo – Gia Bình – Bắc Ninh
8 Vũ Việt Hưng 21/06/1978 Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội
9 Đặng Thị Lan 10/07/1995 Phù Đổng – Gia Lâm – Hà Nội
10 Lê Thị Hồng Nhung 05/04/1993 Phù Đổng – Gia Lâm – Hà Nội
11 Hà Thị  San 02/11/1993 Song Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh
12 Phùng Thị Thu 29/07/1994 Phú Thị – Gia Lâm – Hà Nội
13 Nguyễn Thanh Thủy 02/08/1974 Dục Tú – Đông Anh – Hà Nội
14 Nông Thị Thu Thuyền 18/10/1996 Lê Lai – Thạch An – Cao Bằng
15 Mai Văn Trung 15/03/1997 Nga Mỹ – Nga Sơn – Thanh Hóa
16 Nông Thị Vui 21/12/1996 Quảng Hưng – Quảng Uyên – Cao Bằng

1 bình luận về “Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày thi 23/03/2019”

Bình luận đã đóng.

VITC