HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi19/01/2019]

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi19/01/2019]

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Trần Văn Lộc 04/06/1962 Hải Phương – Hải Hậu – Nam Định
2 Trịnh Hà Phương 23/12/1996 Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội
3 Hứa Phương Thùy 09/08/1997 TP. Cao Bằng – T. Cao Bằng
4 Lê Anh Tú 14/03/1996 Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội
5 Đào Hải Yến 10/09/1984 Đức Giang – Yên Dũng – Bắc Giang

6 bình luận về “Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi19/01/2019]”

Bình luận đã đóng.

VITC