HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Tin học văn phòng thi ngày 27/09/2019

TT CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 001303014724 Trần Khánh Linh 26/06/2003 Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội
2 073466397 Nguyễn Thị Vượt 08/05/1997 Quang Minh – Bắc Quang – Hà Giang
3 061077554 Đào Thu Hằng 01/08/1997 Tú Lệ – Văn Chấn – Yên Bái
4 174742542 Mai Thị Giang 17/03/1997 Thiệu Nguyên – Thiệu Hóa – Thanh Hóa
5 017343681 Nguyễn Thị Phương 04/12/1997 Liên Hiệp – Phúc Thọ – Hà Nội
6 045174312 Sừng Nhù Pư 13/06/1996 Ka Lăng – Mường Tè – Lai Châu
7 085065325 Nông Thùy Na 17/09/1997 Phúc Sen – Quảng Uyên – Cao Bằng
8 1197012000 Nguyễn Kỳ Anh 18/12/1997 Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội
VITC