HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Tin học văn phòng thi ngày 26/10/2019

TT CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
2 013482842 Đặng Minh Ngọc 28/10/1998 Cự Khối – Long Biên – Hà Nội
3 034198002811 Nguyễn Thị Thu Hà 09/10/1998 Hưng Hà – Thái Bình
4 013630279 Nguyễn Thị Thịnh 23/03/1998 Đông Anh – Hà Nội
5 026300003845 Lộc Thị Viên 23/06/2000 Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc
6 013497593 Nguyễn Thị Hiền 22/07/1994 Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội
7 085089474 Đinh Thị Uyên 14/01/1997 Mỹ Hưng-Phục Hòa-Cao Bằng
VITC