HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Tin học văn phòng thi ngày 19/04/2019

STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN
1 Vũ Thị Lan Anh 07/08/1996 Trung Đông – Trực Ninh – Nam Định
2 Vũ Văn  Đông 12/12/1993 Xuân Bắc – Xuân Lộc – Đồng Nai
3 Nông Thị  Hiền 10/04/1996 Đông Khê – Thạch An – Cao Bằng
4 Vũ Thị Hiệp 05/11/1997 Thái Thành – Thái Thuỵ – Thái Bình
5 Nguyễn Thị Thu Hương 29/11/1998 Đại Lai – Gia Bình – Bắc Ninh
6 Hoàng Thị  Hường 02/11/1996 TT. Thanh Hà -Thanh Hà – Hải Dương
7 Võ Thị Ngọc Mai 20/05/1995  Nghi Xá – Nghi Lộc – Nghệ An
8 Bùi Thị Thúy Ngần 19/04/1995 Nhân Hưng – Lý Nhân – Hà Nam
9 Ngô Thị  Phượng 04/11/1997 Văn Quán – Lập Thạch – Vĩnh Phúc
10 Đỗ Hồng Quân 03/06/1994 Du Lễ – Kiến Thụy – Hải Phòng
11 Trương Ngọc  Tín 16/04/1996 Hà Long – Hà Trung – Thanh Hóa
12 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 09/12/1997 Vĩnh Lại – Lâm Thao – Phú Thọ
13 Nguyễn Thị Hồng 08/10/1996 Ngọc Khê – Ngọc Lặc – Thanh Hóa
VITC