HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Tin học văn phòng thi ngày 16/07/2019

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Thị Ly 01/08/1997 Hồng Tiến – Khoái Châu – Hưng Yên
2 Ngô Thị Thu Thảo 10/02/1996 Văn Nhuệ – Ân Thi – Hưng Yên
3 Vũ Hồng Thao 22/07/1994 Mỹ Thuận – Mỹ Lộc – Nam Định
4 Nguyễn Thị Mai 03/02/1996 Yên Lạc-Yên Lạc-Vĩnh Phúc
5 Hà Thị Hương 09/05/1995 Điền Trung-Bá Thước-Thanh Hóa
6 Hoàng Thị Kiều 06/08/1996 Kim Âu-Đặng Xá-Gia Lâm- Hà Nội
7 Ngô Ngọc Duy 20/06/1998 An Thịnh-Văn Yên-Yên Bái
VITC