HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Tin học văn phòng thi ngày 13/12/2019

TT CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 011870470 Hồ Thu Dung 14/04/1969  Hà Nội
2 082270340 Hoàng Đức Hảo 19/07/1996 Văn Quan – Lạng Sơn
3 001201022894 Nguyễn Minh Tú 04/09/2001 Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội
4 152109481 Nguyễn Thị Tâm 05/09/1996 Nam Cao – Kiến Xương – Thái Bình
5 101280867 Thiều Thị Phương Lam 24/05/1997 An Sinh – Đông Triều – Quảng Ninh
VITC