HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Tin học văn phòng thi ngày 07/08/2019

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Ngô Quang Dũng 16/09/1995 Trực Thuận – Trực Ninh – Nam Định
2 Bùi Thị Tâm 27/01/1997 Nho Quan – Ninh Bình
3 Lê Đình  Thanh 13/10/1996 Bắc Phú – Sóc Sơn – Hà Nội
4 Phạm Thị  Hậu 01/08/1998 Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Bắc Ninh
5 Bùi Thị Hải 02/01/1998 Tự Cường – Tiên Lãng – Hải Phòng
6 Trần Tuấn Thành 25/09/1997 Hưng Hà – Thái Bình
7 Nguyễn Hoàng Minh 12/06/2002 Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

 

VITC