HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
Chứng chỉ IC3 là gì? Học IC3 là học những gì?

Chứng chỉ IC3 là gì? Học IC3 là học những gì?

1. Chứng chỉ IC3 là gì?

Bước vào thời đại 4.0 việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống ngày càng phổ biến. Ngày nay muốn tìm 1 công việc tốt lương cao thì ngoài thông thạo ngoại ngữ thì việc biết sử dụng thành thạo máy tính và Internet là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy các loại chứng chỉ Tin học- thước đo kiến thức và trình độ sử dụng máy tính ra đời.

IC3 – The Internet and Computing Core Certification là Chứng chỉ Tin học Quốc tế do Tổ chức Tin học thế giới Certiport( Hoa Kỳ) cấp đánh giá trình độ sử dụng máy tính và Internet. Chứng chỉ do certiport tổ chức thi. Đây là chứng chỉ Tin học phổ biến thế giới có giá trị Quốc tế và vô thời hạn.

2. Cấu trúc bài thi IC3

Mỗi bài thi IC3 gồm 3 phần sau:

– Máy tính cơ bản bao gồm: phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và xử lý các lỗi cơ bản của máy tính

– Kiến thức về các ứng dụng chính: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access)

– Cuộc sống trực tuyến: mạng máy tính, cách sử dụng các công cụ tìm kiếm, email, mạng xã hội, cách sử dụng mạng máy tính an toàn.

Nội dung thi Số câu hỏi Thời gian Điểm tối đa Điểm đạt
Máy tính cơ bản 45 50 phút 1000 650
Các ứng dụng chính 43 50 phút 1000 720
Cuộc sống trực tuyến 45 50 phút 1000 620

Bạn sẽ nổi bật hơn những ứng viên khác trong mắt nhà tuyển dụng nếu bạn cầm trong tay chứng chỉ IC3 và cơ hội bạn trúng tuyển cũng sẽ cao hơn những người khác.

Vậy học IC3 là học những gì? Nên học như thế nào để thi đạt kết quả tốt nhất?

Mời bạn tham khảo Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 – VITC

Luyện thi IC3 quốc tế

Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 – VITC Chứng chỉ quốc tế IC3 và những điều cần biết-Trung tâm Tin học VNUA

VITC