HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN PHẦN 2 – TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN PHẦN 2 – TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN PHẦN 2 – VITC

Nhằm chuẩn hóa trình độ CNTT của sinh viên đáp ứng nhu cầu sử dụng và khai thác CNTT, giúp ứng dụng tốt vào việc soạn thảo, tính toán, thuyết trình, tìm kiếm thông tin… trong suốt quá trình học cũng như khi ra trường công tác, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và tăng cường cơ hội cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, cần xây dựng một chuẩn đầu ra hợp lý với các chuyên ngành đào tạo. Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chuẩn đầu ra tin hoc đối với sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu trên.

Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên
Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên

Các quy định liên quan đến mức ứng dụng chuyên ngành

1. Các học phần Tin học ngoài CTĐT

  • Các học phần mức ứng dụng chuyên ngành có nội dung được xây dựng dựa trên khảo sát yêu cầu từ các khoa chuyên môn, nhằm thực sự nâng cao kiến thức và kỹ năng tin học chuyên ngành của sinh viên, đáp ứng yêu cầu của hộc tập và của công việc. Các học phần này được giảng dạy bởi giảng viên phù hợp, thuộc khoa Công nghệ thông tin hoặc thuộc khoa chuyên môn.
  • Danh sách các học phần Tin học tự chọn ngoài CTĐT:
Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên 2
Chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên 2

Các học phần trên được mở tất cả các kỳ, bắt đầu từ Học kỳ I – Năm học 2018-2019

2. Xét chuẩn đầu ra mức ứng dụng chuyên ngành

Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra Tin học mức ứng dụng chuyên ngành nếu đạt một trong những điều kiện sau:

  • Có bằng tốt nghiệp CĐ trở lên ngành CNTT, Tin học, Khoa học máy tính, Sư phạm Tin học, Toán Tin ứng dụng;
  • Đạt điểm 5,5 trở lên của tối thiểu 2 học phần ngoài CTĐT nêu trên;
  • Đạt điểm 5,5 trở lên môn thi Ứng dụng CNTT chuyên ngành trong kỳ thi chuẩn đầu ra Tin học.

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (Nhà cán bộ A1 cũ, cạnh giảng đường A), HVNNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 024.666.28.620- Hotline: 0961.174.239

Email: vitc.vnua@gmail.com

Website: http://vitc.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/vitc.vnua

Bình luận đã đóng.

VITC