HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Việc áp dụng chuẩn trình độ CNTT đối với công chức, viên chức, người lao động, sinh viên của Học viện là việc làm cần thiết, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đáng kể chứng minh năng lực đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin
Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

1. Xem xét lựa chọn chuẩn.

 • Chuẩn quốc gia về kỹ năng sử dụng CNTT.
 • Chuẩn tin học IC3.
 • Chuẩn tin học ICDL.
 • Chuẩn tin học MOS.

2. Đối tượng và chuẩn áp dụng

Việc thực hiện chuẩn hóa được triển khai theo lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng bao gồm:

 • Công chức, viên chức và người lao động của Học viện;
 • Sinh viên đại học của Học viện, không phải ngành CNTT, nhập học từ năm học 2017-2018, gồm cả hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm, sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao.

a, Chuẩn hóa trình độ CNTT đối với công chức, viên chức và người lao động.

b, Chuẩn đầu ra đối với sinh viên đại học.

 • Chuẩn đầu ra CNTT mức cơ bản.
 • Chuẩn đầu ra CNTT mức ứng dụng chuyên.

3. Kỳ thi Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin.

 • Kỳ thi gồm các môn thi:

+ Ứng dụng CNTT cơ bản, phù hợp Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT).

+ Ứng dụng CNTT chuyên ngành: nội dung là tổng hợp của 5 học phần Tin học ngoài CTĐT.

 • Tại Học viện kỳ thi dược tổ chức mỗi năm 4 lần, vào các tháng 2, 5, 8, 11 (1 tháng trước các đợt xét tốt nghiệp), bắt đầu từ năm học 2019-2020.

+ Tại địa phương: Học viện có thể tổ chức kỳ thi ở địa phương cho sinh viên hệ vừa học vừa làm nếu đáp ứng cơ sở vật chất và lượng thí sinh.

 • Đối tượng dự thi:

+ Đối với môn Ứng dụng CNTT cơ bản, thí sinh gồm: Những sinh viên chưa đạt chuẩn mức cơ bản (đã học và thi học phần Tin học mức cơ bản trong CTĐT nhưng chưa đạt từ điểm 5,0 trở lên, không có bằng/chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn).

+ Đối với mông Ứng dụng CNTT chuyên ngành, thí sinh gồm: Những sinh viên chưa đạt chuẩn mức chuyên ngành (không học tối thiểu 02 học phần Tin học ngoài CTĐT, hoặc đã học và thi nhưng chưa đạt 5,0 điểm trở lên, không có bằng thuộc diện được công nhận đạt chuẩn)

Như vậy, sinh viên chưa đạt chuẩn mức nào thì có thể lựa chọn môn thi tương ứng. Mỗi thí sinh có thể phải thi cả 2 môn, hoặc chỉ thi 1 môn nếu như đã đạt chuẩn của mức còn lại.

4. Cấp chứng chỉ cho sinh viên đạt chuẩn CNTT.

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra CNTT (cả mức cơ bản và mức ứng dụng chuyên) được cấp chứng chỉ của Học viện:

 • Tên chứng chỉ: Chứng chỉ Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin.
 • Nội dung ghi: đã đạt Chuẩn đầu ra CNTT của Học viện gồm mức cơ bản và mức ứng dụng chuyên.
 • Xếp loại:

+ Từ 9 trở lên: Loại Xuất Sắc.

+ Từ 8 đến dưới 9: Loại Giỏi.

+ Từ 6,5 đến dưới 8: Loại Khá.

+ Từ 5 đến dưới 6,5: Loại Trung Bình

Sử dụng chuẩn trình độ CNTT phù hợp với chiến lược Nâng cao chất  lượng đào tạo mà Học viện đang quyết tâm thực hiện, phù hợp với các quy định về Chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định. Hơn nữa, điều này thực sự giúp sinh viên sau khi ra trường có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, dễ dàng làm chủ công việc mới, vận dụng những kiến thức đã được đào tạo vào môi trường thực tiễn.

Địa chỉ: Phòng 306, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (Nhà cán bộ A1 cũ, cạnh giảng đường A), HVNNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 024.666.28.620- Hotline: 0961.174.239

Email: vitc.vnua@gmail.com

Website: http://vitc.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/vitc.vnua

 

3 bình luận về “CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM”

 1. Pingback: cialis.com
 2. Pingback: cialis price

Bình luận đã đóng.

VITC