HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu
CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI SINH VIÊN PHẦN 1- TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI SINH VIÊN PHẦN 1- TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Việc áp dụng chuẩn trình độ CNTT đối với công chức, viên chức, người lao động, sinh viên của Học viện là việc làm cần thiết, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đáng kể chứng minh năng lực đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên
Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên

1. Mục tiêu của Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học

Nhằm chuẩn hóa trình độ CNTT của sinh viên đáp ứng nhu cầu sử dụng và khai thác CNTT, giúp ứng dụng tốt vào việc soạn thảo, tính toán, thuyết trình, tìm kiếm thông tin… trong suốt quá trình học cũng như khi ra trường công tác, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và tăng cường cơ hội cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, cần xây dựng một chuẩn đầu ra hợp lý với các chuyên ngành đào tạo.

Chuẩn đầu ra áp dụng đối với sinh viên đại học của Học viện, không phải ngành Công nghệ thông tin, nhập học từ năm học 2017-2018, gồm cả hệ chính quy (từ K62) và hệ vừa học vừa làm, sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Chuẩn đầu ra được lựa chọn theo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và ứng dụng chuyên ngành. Mỗi sinh viên cần đạt tối thiểu 6 tín chỉ Tin học, hoặc đạt 2 môn trong kỳ thi Chuẩn đầu ra CNTT của Học viện.

Riêng đối với sinh viên K62 của các khoa Công nghệ thực phẩm, Kế toán và Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Sư phạm ngoại ngữ, Thủy sản mà CTĐT chưa có học phần Tin học mức cơ bản thì chỉ cần đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức ứng dụng chuyên ngành (đạt 2 học phần Tin học mức ứng dụng chuyên ngoài CTĐT, hoặc đạt môn Ứng dụng CNTT chuyên ngành trong kỳ thi chuẩn đầu ra CNTT).

2. Các quy định liên quan đến chuẩn mức cơ bản

a, Các học phần trong chương trình đào tạo.

  • Trong chương trình đào tạo mỗi chuyên ngành yêu cầu tối thiểu 2 tín chỉ Tin học mức cơ bản, là một trong những học phần sau:

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

TH01009

Tin học đại cương

2 (1,5-0,5)

Đang dùng cho hướng học thuật

RQ01007

Tin học ứng dụng

2 (1,0-1,0)

Đang dùng cho hướng nghề nghiệp (POHE)

THE02001

Máy tính ứng dụng trong nông nghiệp

3 (2,0-1,0)

Giảng dạy bằng tiếng anh, đang dùng cho CNTT khoa Nông học

  • Đối với các CTĐT khác chưa có học phần Tin học mức cơ bản từ năm học 2017-2018 thì sẽ sửa đổi, rà soát, xây dựng CTĐT tiếp theo.
  • Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao nếu có nhu cầu có thể đề xuất Khoa CNTT xây dựng các học phần Tin học thích hợp, giảng dạy bằng tiếng Anh.

b, Xét đạt chuẩn đầu ra CNTT mức cơ bản

Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra CNTT mức cơ bản nếu thoả mãn một trong những điều kiện:

  1. Đạt điểm 5,0 trở lên học phần Tin học mức cơ bản trong CTĐT (Tin học đại cương/ Tin học ứng dụng/ Máy tính ứng dụng trong Nông nghiệp).
  2.        Đạt điểm 5,0 trở lên môn thi Ứng dụng CNTT cơ bản trong kỳ thi Chuẩn đầu ra CNTT.
  3.        Có một trong những bằng hoặc chứng chỉ sau:
  • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành CNTT, Tin học, Khoa học máy tính, Sư phạm Tin, Toán Tin ứng dụng;
  •              Chứng chỉ quốc tế IC3, ICDL;
  •              Chứng chỉ quốc tế MOS (tối thiểu 2 chứng chỉ đơn)
  •              Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – cấp bởi Học viện (đại diện là Trung tâm Tin học)

c, Xét miễn học, miễn thi, quy đổi điểm

Sinh viên nếu có bằng hoặc chứng chỉ đạt chuẩn được xét miễn học, miễn thi, và được quy đổi điểm đối với các học phần Tin học mức cơ bản theo bảng sau:

Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên-1
Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên-1

+ Nếu sinh viên trình bằng/chứng chỉ cho Trung tâm Tin học tối thiểu 1 tuần trước khi đăng ký học phần với BQLĐT thì được miễn học và quy đổi điểm;

+ Nếu sinh viên trình bằng/chứng chỉ cho Trung tâm Tin học tối thiểu 1 tuần trước khi BQLĐT lên danh sách và lịch thi thì được miễn thi và quy đổi điểm.

>>>>>>>>Các quy định liên quan đến chuẩn mức ứng dụng chuyên.

Địa chỉ: Phòng 306, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (Nhà cán bộ A1 cũ, cạnh giảng đường A), HVNNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 024.666.28.620- Hotline: 0961.174.239

Email: vitc.vnua@gmail.com

Website: http://vitc.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/vitc.vnua

4 bình luận về “CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI SINH VIÊN PHẦN 1- TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM”

Bình luận đã đóng.

VITC