HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

[Thông báo] Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 6 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC THÔNG BÁO V/v Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, đợt tháng 06 năm 2020 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt … Đọc tiếp[Thông báo] Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 6 năm 2020

Thông báo về việc mở các lớp ôn thi và tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 08 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC THÔNG BÁO V/v mở các lớp ôn thi và tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, đợt tháng 08 năm 2020 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt … Đọc tiếpThông báo về việc mở các lớp ôn thi và tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 08 năm 2020

Thông báo về việc cấp, phát chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

THÔNG BÁO Về thời gian nhận chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020 Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN ngày 1/8/2018 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi một … Đọc tiếpThông báo về việc cấp, phát chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC             THÔNG BÁO Về lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt thi tháng 6 năm 2020 Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN … Đọc tiếpThông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 24/03/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Bình 11/11/1998 Sóc Sơn – Hà Nội 2 Chu Đức Mạnh 11/09/1996 Lục Nam – Bắc Giang 3 Nguyễn Trung Tín 22/11/1996 Nam Trực – Nam Định 4 Nghiêm Hồng Ngân 31/08/1993 Đống Đa – Hà Nội 5 Nguyễn Thị Thu Trang 12/01/1980 Gia … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 24/03/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Mến 17/10/1989 Thuận Thành 2 Cam Thị Thu Hà 20/01/1997 Gia Lâm – Hà Nội 3 Nguyễn Thị Thu Trà 30/08/1998 Hát Môn – Phúc Thọ – Hà Nội 4 Lê Phương Phương 11/07/1999 Bắc Ninh 5 Trần Anh Quang 05/02/1998 Yên Bình – … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 06/03/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Đoàn Thị Trang 19/04/1996 Phú Hòa – Lương Tài – Bắc Ninh 2 Vũ Thị Thu Trang 10/12/1996 Hương Sơn – Mỹ Đức – Hà Nội 3 Trịnh Thúy Quỳnh 01/05/1999 Thiệu Phú – Thiệu Hóa – Thanh Hóa 4 Vũ Ngọc Bảo Trân 12/05/1999 Đà Nẵng … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 06/03/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 03 NĂM 2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học đợt xét tháng 03 năm 2020. Căn cứ vào Quyết đinh số 906/QĐ-HVN ngày 30/03/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng … Đọc tiếpDANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 03 NĂM 2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 16/02/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/09/1999 Hải Hậu – Nam Định 2 Đỗ Thị Cúc 23/09/1996 Đông Triều – Quảng Ninh 3 Nguyễn Kiên Cường 14/09/1998 Lào Cai 4 Nguyễn Hương Giang 12/01/1981 Hà Nội 5 Nguyễn Thị Thu Hà 30/04/1995 Lâm Thao – Phú Thọ 6 Nguyễn … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 16/02/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 12/02/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Khúc Thị Thu Dung 03/07/1986 Thanh Trì – Hà Nội 2 Nguyễn Việt Dũng 11/01/1994 Thạch Hà – Nghệ An 3 Nguyễn Thanh Hằng 01/07/1975 Hưng Yên 4 Nguyễn Thị Nhung 09/01/1979 Ba Vì – Hà Nội 5 Vũ Thị Hà Thái 02/02/1985 Ý Yên – Nam … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 12/02/2020

VITC