HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

 

         

THÔNG BÁO

Về lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt thi tháng 6 năm 2020

Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN ngày 1/8/2018 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi một số nội dung của Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-HVN ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tin học đợt tháng 06 năm 2020

Trung tâm thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra đợt thi tháng 06 năm 2020, như sau:

STT MÔN THI SỐ DỰ THI THỜI GIAN NGÀY THI ĐỊA ĐIỂM
1 Ứng dụng CNTT cơ bản 24 13h30-17h30 13/06/2020 THCNTT06
2 Ứng dụng CNTT chuyên ngành 29 13h30-17h30 14/06/2020 P321-NHC

Sinh viên tra danh sách tại đây

Mọi thắc mắc liên quan xin liên hệ tại:

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh Giảng đường A), HVNNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 024.666.28.620 – 0961.174.239

Email: vitc@vnua.edu.vn

Website: http://vitc.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/vitc.vnua

VITC