HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Các loại chứng chỉ tin học được đào tạo tại Trung tâm

1.Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin ♦ Giới thiệu : Chứng chỉ UDCNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD và ĐT cấp nhằm  xác nhận trình đô, năng lực sử dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT  quy định tại thông tư số 03/2017/TT-BTTTT … Đọc tiếpCác loại chứng chỉ tin học được đào tạo tại Trung tâm

VITC