HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

[Thông báo] Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 6 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC THÔNG BÁO V/v Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, đợt tháng 06 năm 2020 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt … Đọc tiếp[Thông báo] Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 6 năm 2020

Thông báo về việc mở các lớp ôn thi và tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 08 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC THÔNG BÁO V/v mở các lớp ôn thi và tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, đợt tháng 08 năm 2020 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt … Đọc tiếpThông báo về việc mở các lớp ôn thi và tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 08 năm 2020

Thông báo về việc cấp, phát chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

THÔNG BÁO Về thời gian nhận chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020 Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN ngày 1/8/2018 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi một … Đọc tiếpThông báo về việc cấp, phát chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC             THÔNG BÁO Về lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt thi tháng 6 năm 2020 Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN … Đọc tiếpThông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

Các loại chứng chỉ tin học được đào tạo tại Trung tâm

1.Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin ♦ Giới thiệu : Chứng chỉ UDCNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD và ĐT cấp nhằm  xác nhận trình đô, năng lực sử dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT  quy định tại thông tư số 03/2017/TT-BTTTT … Đọc tiếpCác loại chứng chỉ tin học được đào tạo tại Trung tâm

VITC